192.168.0.1 | 192.168.o.1 – Đăng Nhập Admin Router Mạng

1. Làm thế nào để đăng nhập vào 192.168.0.1 ?

Để đăng nhập vào 192.168.0.1, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt web và truy cập http://192.168.0.1 hoặc 192.168.0.1 vào thanh URL của trình duyệt.

2. Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập.

3. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được chỉ định.

4. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn không thể truy cập bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến tại 192.168.0.1, hãy thử sử dụng địa chỉ IP khác – 192.168.1.1 hoặc 10.0.0.0.1.

2. Địa chỉ IP 192.168.0.1 là gì?

192.168.o.1 là cổng mặc định được sử dụng bởi bộ định tuyến và modem như D-Link làm địa chỉ IP mặc định để ghi bảng quản trị. 192.168.0.1 có thể được sử dụng để định cấu hình các cài đặt cơ bản và nâng cao.

Có thể bạn biết rằng mỗi một thiết bị khi được kết nối internet đều có một địa chỉ IP duy nhất (Địa chỉ Giao thức Internet). Có hai loại địa chỉ IP khác nhau – địa chỉ IP riêng và địa chỉ IP công cộng. Do mỗi thiết bị được kết nối internet có một địa chỉ IP duy nhất, chúng tôi sẽ tập trung vào một địa chỉ IP cụ thể là một trong những địa chỉ IP phổ biến nhất hiện nay và địa chỉ IP đó là 192.168.0.1.

Tại sao địa chỉ này lại phổ biến đến vậy? Địa chỉ 192.168.0.1 là một địa chỉ IP riêng, thường là địa chỉ mặc định cho các bộ định tuyến băng thông rộng nhất định – chủ yếu là các model Netgear và D-Link.

3. Quên Địa chỉ IP Tên người dùng và Mật khẩu?

Nếu bạn đã thay đổi tên người dùng / mật khẩu mặc định và quên nó thì cách tốt nhất để lấy lại quyền truy cập là đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định, thao tác này sẽ hoàn nguyên tất cả các thay đổi về mặc định. Để đặt lại bộ định tuyến của bạn:

  • Lấy một vật nhọn như kim hoặc kẹp giấy và tìm nút đặt lại ở mặt sau bộ định tuyến của bạn.
  • Bạn sẽ tìm thấy một nút ẩn nhỏ. Với vật thể nhọn, hãy nhấn và giữ nút đó trong khoảng 10-15 giây.

Thao tác này sẽ hoàn nguyên tất cả các thay đổi được thực hiện trở lại các thay đổi mặc định bao gồm tên người dùng / mật khẩu mà bạn đã thay đổi. Sau đó, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mặc định.

4. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của router

Địa chỉ IP cổng mặc định được nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn chỉ định trước, tuy nhiên, người dùng có thể định cấu hình nó tùy theo nhu cầu. Nó thường được thay đổi để ngăn kẻ xấu truy cập vào bảng điều khiển quản trị của bạn, ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS hoặc chỉ để thêm một lớp an toàn bổ sung. Đây là cách thực hiện

TP-Link:

1. Đăng nhập vào bảng quản trị mặc định của bạn tại 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 (admin / admin là tên người dùng và mật khẩu)

2. Đi tới Cài đặt nâng cao> Mạng> LAN.

3. Trong trường “Địa chỉ IP”, bạn có thể thay đổi nó thành địa chỉ mong muốn của bạn, chẳng hạn như 192.168.1.2.

4. Lưu nó và bộ định tuyến sẽ khởi động lại để áp dụng các thay đổi.

D-Link:

1. Đăng nhập vào trang cấu hình bộ định tuyến của bạn (tên người dùng: quản trị viên & mật khẩu: quản trị viên / trống)

2. Đi tới Thiết lập> Cài đặt mạng.

3. Bây giờ bạn sẽ tìm thấy trường Địa chỉ IP của Bộ định tuyến.

4. Thay đổi nó thành ưu tiên và Lưu Cài đặt.

Enable registration in settings - general